Tilbage til oversigten

 Tilbage til Kirker

 Vigerslev Kirke

 

 

Grundstenen til Vigerslev kirke blev nedlagt i 1939, og i 1941 stod kirken færdig. Sognet var dengang et Københavnsk yderområde. Der var endnu minder om det gamle bondeland, med kornmarker, huse fra Vigerslev landsby og enkelte gårde.
 
Kirken blev opført i røde mursten og orienteret øst-vest. Stilen var inspireret af de gamle landsbykirkers sengotiske former. Kor og skib udstyret med kamtakgavle, våbenhuset derimod kamløst. I det indre fik kirken tre krydshvælv, mens koret fik et.

Det oprindelige inventar var temmelig spartansk og dunkelt, med ferniseret trægulv og mørke bænke. Prædikestol og alterparti var ligeledes mørke. Orgel og klokke var genbrug fra andre kirker. Døbefonten var og er en afstøbning af den romanske Tryde-font i Skåne. Det var krigstider og Vigerslev kirke blev kun udstyret med det mest nødvendige.
 
Det viste sig hurtigt, at lokaleforhold til mødevirksomhed, konfirmandundervisning mm. var alt for trange. Men menigheden var indstillet på at gøre en indsats. Penge til lokaleudvidelse blev skaffet ved at sælge 50.000 lodsedler á 1 kr. stykket. Da vinderen ikke blev fundet, blev gevinstens værdi inddraget i byggeriets budget.
 
Vigerslev Kirke blev bygget af arkitekt Paul Staffeldt Matthiesen (1891-1979). I 20erne var han ansat hos arkitekt Harald Lønborg Jensen, som var en anerkendt og meget berejst arkitekt, som udførte istandsættelser og udvidelser af ældre bygningskunst i samtiden. Hans store interesse var restaurering af gamle landsbykirker, en interesse som i høj grad påvirkede Paul Staffeldt Matthiesens kirkebyggeri, da han blev selvstændig.
 

 

 

 

  
Se mere
 

se ruten her